1900 63 64 16
Xem danh sách đại lý tại:

DANH SÁCH ĐẠI LÝ

00. Quản lý nhà thuốc khu vực Bắc Giang
093 927 6548
Anh Lê Văn Thành
Nhà thuốc tư nhân Trần Mạnh Khâm
01684.492.274
Khu 2-TT An Châu-Sơn Động-Bgiang
NT Hồng Cẩm (Chị Khánh)
02403.872.247
Khu 1-TT Thắng-Hiệp Hoà-Bgiang
NT Minh Ngân
02403.855.358
78 Chợ Thương-TP Bắc Giang-BGiang
NTTN Hoàng Văn Bộ
0978.009.885
Biển Động-Lục Nam-Bgiang
QT Số 386 - Nguyễn Văn Hoàn
0972.655.785
Hoàng Hoa Thám- TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bgiang
QT Số 89 -Nguyễn Thị Chi
0979.395.568
Phố Thống Nhất- TT Bố Hạ-Yên Thế-Bgiang
QT 711 - Dương Thị Tuyết
02403.880.562
TT Kép-Lang Giang-Bgiang
QT Ngọc Đông (Hoàng Thị Ngọc)
0913.536.488
Lê Lợi- TP Bắc Giang-Bgiang
QT Số 101 - Chi Phú
0944.891.964
Trường Chinh-TT Chũ-Lục Ngạn-Bgiang
QT Số 13 - Hoàng Thị Kim Cúc
02403.882.223
SN: 164-Trường Chinh-TT Chũ-Lục Ngạn-Bgiang
QT Số 628 - Cô Thao
01688.259.151
TT Bích Động- Việt Yên -Bgiang
QT Thành Long (Chú Long)
02403.606.955
Cổng Chợ Thắng Mới- TT Thắng-Hiệp Hoà-BGiang
QTS 49 - Hoàng Thị Trang
0934640946
Khu 2_Thị Cầu_TPBN
Đại Lý 206 - Nguyễn Thị Mầu
0976.260.812
Ki Ôts Số 9- Chợ Sàn- Lục Nam -Bgiang
Đại Lý 223 (Trịnh Thị Toán)
0168.725.0729
Ki Ôts Số 7- Chợ Sàn- Lục Nam -Bgiang
Đại Lý số 07 - Đỗ Thị Loan
0165.747.6176
Chợ Trang- Việt Tiến- Việt Yên-Bgiang