1900 63 64 16
Xem danh sách đại lý tại:

DANH SÁCH ĐẠI LÝ

00. Quản lý nhà thuốc khu vực Bắc Ninh
093 927 6548
Anh Lê Văn Thành
01 Quầy thuốc số 4
094 252 9899
TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
02 Nhà thuốc Minh Khuyên
0975 561 803
Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh
03 . Quầy thuốc Trung tâm
0904 246 327
TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh
04 . Quầy thuốc số 49
0934 640 946
Khu 2- Thị Cầu - Bắc Ninh
05 . Quầy thuốc số 5
01638 895 049
TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh
06 . Nhà thuốc Đàm Vũ
0987 072 052
Linh mai _ Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh
07 . Quầy thuốc số 38
0973 443 084
Phố Vũ - Đại Phúc - Bắc Ninh
08 . Quầy thuốc số 10
0241 382 0467
Số 35 Trần Lựu - Thị Cầu - Bắc Ninh
09 . Nhà thuốc Thiên Ân
0165 832 2725
Chợ Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
10 . Nhà thuốc Vân Anh
0986 483 290
Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh
11 . Nhà thuốc Duyên Thái
Ngũ Thái - Song Li
Thuận Thành- Bắc Ninh
12 . Nhà thuốc Nhân Dân
0913 916 146
Khu 2 - Đại Phúc - TP Bắc Ninh
13 . Quầy thuốc số 10
041 3864 996
"Chợ Phủ - TT Phố Mới - Quế Võ _Bắc Ninh"
14 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Cửu
0912 633 009
Hữu Bằng - Ngọc Xá - Quế Võ
15 . Quầy thuốc số 6
0241 3627 957
Đông Du - Đào Viên - Quế Võ
16 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Bình
0984 427 482
Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành
17 . Nhà thuốc Mai Thị Nhâm
0977 412 830
Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành
18 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Mai
0968 563 538
Lãm Làng - Vân Dương - Bắc Ninh
19 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Xuân
0974 771 055
Thái Bảo - Quế Võ - Bắc Ninh
20 . Quầy thuốc số 18
0168 3130 789
Làng Giang - Quế Võ _ Bắc Ninh
21 . Nhà thuốc Bình Hà
0966 844 699
"Do Nha - Phương Liễu - Quế Võ Bắc Ninh"
22 . Quầy thuốc số 7
01635 952 133
Làng Giang - Quế Võ _ Bắc Ninh
23 . Quầy thuốc số 25
0168 659 8182
Đường Vũ Kiệt - TP Bắc Ninh
24 . Nhà thuốc Phạm Thị Lý
0967 682 322
Lãm Làng - Vân Dương - Bắc Ninh
25 . Quầy thuốc số 18
01635 320 686
Đường Kinh Bắc _ TP Bắc Ninh
26 . Nhà thuốc Nguyễn Thi Liên
0988 277 968
Đại Trạch - Thuận Thành - Bắc Ninh
27 . Quầy thuốc số 6
0947 585 386
Phố Dâu - Thuận Thành - Bắc Ninh
28 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Phương
0241 387 3241
Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
29 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Đoan
0169 645 7015
Phố Dâu - Thuận Thành - Bắc Ninh
30 . Quầy thuốc số 4
0241 382 2302
Đường Trần Hưng Đạo - TP Bắc Ninh
31 . Nhà thuốc Trần Thị Yến
0946 088 848
TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh
32 . Nhà thuốc Việt Hùng
0966 753 808
TT Thứa - Lương Tài _ Bắc Ninh
33 . Nhà thuốc Thái Hòa
0944 395 269
Chợ Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
34 . Quầy thuốc số 16
0163 376 6939
"Chợ Phủ - TT Phố Mới - Quế Võ _Bắc Ninh"
35 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Soan
An Bình
Thuận Thành - Bắc Ninh
QT Nguyễn Thị Đoan
0943.878.989
Phố Dâu_Thuận Thành
QT số 10 - Nguyễn T.hồng Việt
02413820467
Số 35 Trần Lựu_Thị Cầu_TPBN
QT Số 4 - Nguyễn T.Hà Bắc
02413822302
Đường Trần Hưng Đạo_TPBN
QT Trung Tâm - Nguyễn T.Minh Thư
0904246327
TT Thứa_Lương Tài_BN
QT Đàm Vũ - Nguyễn Thị Thọ
0943.878.989
Lĩnh Mai_Quảng Phú_Lương Tài
QTS 18 - Nguyễn Thị Liên
01633766939
Chợ Phủ_TT Phố Mới_Quế Võ-BN
QTS 18 - Nguyễn Thị Liên
01633766939
Chợ Phủ_TT Phố Mới_Quế Võ-BN
QTS 38 - Nguyễn T.Thu Thủy
0973443084
Phố Vũ_Đại Phúc_TPBN
QTS 6 Nguyễn Thị Oanh
0943.878.989
Đông Du_Quễ Võ_BN
Quầy thuôc Nguyễn Thị Phương
02413873241
Thị trấn Hồ _Thuận Thành_BN