1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Bắc Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. QT Anh Khiêm Hoài Thượng- Thuận Thành - Bắc Ninh TP.Bắc Ninh 979768709
2. QT Tú Yến Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh TP.Bắc Ninh 389293574
3. QT số 25 Bút Tháp- Đình Tổ- Thuận Thành TP.Bắc Ninh 984427482
4. QT Bình Mai Phương Quan - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh TP.Bắc Ninh 37337547
5. QT Minh Thư Kiot 23 - chợ Trung Tâm- Gia Bình - Bắc Ninh TP.Bắc Ninh 915948127
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16