1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Bình Phước

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 01 . Nhà thuốc Tường Vy Lê Duẩn, Tân Phú , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01692.282.838.
2. 02 . Hiệu thuốc Trung Tâm Ngã 4 , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01696.698.237
3. 03 . Nhà thuốc Trung Tâm Ngã 4 , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01666.727.979
4. 04 . Nhà thuốc Duy Tâm Nguyễn Huệ , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0918.058.355
5. 05 . Nhà thuốc Thu Dung Phú Riềng Đỏ , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0985.268.099
6. 06 . Nhà thuốc Phước Thịnh Tân Phú , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.880.979
7. 07 . Nhà thuốc Nguyên Thảo 28 Điểu Ông, Tân Bình , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.886.679
8. 08 . Nhà thuốc Hoàng Nguyễn Ấp Cầu Rạch, Tân Phước , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0985.611.107
9. 09 . Nhà thuốc Khang Nguyên Ấp Cây Điệp, Tân Phước , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0933.247.332
10. 10 . Nhà thuốc Kim Hương Ấp Cây Điệp, Tân Phước , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0943.542.965
11. 11 . Nhà thuốc Như Ý Tân Phước , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0988.513.669
12. 12 . Nhà thuốc Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Tân Thiện , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0933.965.656
13. 13 . Nhà thuốc Phương Mai Tiến Hưng , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0967.931.018
14. 14 . Nhà thuốc Phước An Tân Phú , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0917.330.809
15. 15 . Nhà thuốc Bảo Yến Tân Phú , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01674.622.679
16. 16 . Nhà thuốc Phượng Hoàng Tân Phú , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0961.458.769
17. 17 . Nhà thuốc Hà Mi Tân Bình , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0985.936.199
18. 18 . Nhà thuốc Bác Sĩ Trịnh Dũng Tân Phú , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01682.300.896
19. 19 . Nhà thuốc Phú Vinh Tân Phú , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0976.177.891
20. 20 . Nhà thuốc Đình Vân Ấp Chợ Tân Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01244.111.166
21. 21 . Nhà thuốc Số 02 Chợ Tân Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.871.187
22. 22 . Nhà thuốc Ngọc Mạnh Ấp 9, Tân Lập , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01658.387.703
23. 23 . Nhà thuốc Hoàng Phúc Tân Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01696.625.938
24. 24 . Nhà thuốc Minh Trang Tân Phú , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0909.210.583
25. 25 . Nhà thuốc Số 09 Đồng Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0968.036.031
26. 26 . Nhà thuốc Thiên Thảo Đồng Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01247.369.369
27. 27 . Nhà thuốc Minh Trung Đồng Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01663.220.064
28. 28 . Nhà thuốc Số 21 Ấp Cầu 2, Đồng Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0919.052.737
29. 29 . Nhà thuốc Bảo Khánh Ấp Cầu 2, Đồng Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0932.086.777
30. 30 . Nhà thuốc Mỹ Nhung Đồng Tiến , Đồng Phú , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0975.737.996
31. 31 . Nhà thuốc Bích Nga Nghĩa Bình , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01632.126.943
32. 32 . Nhà thuốc 147 Thống Nhất , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01682.342.678
33. 33 . Nhà thuốc 146 Thống Nhất , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0989.813.881
34. 34 . Nhà thuốc Hải Mai Phước Sơn , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01672.959.086
35. 35 . Nhà thuốc 140 Bình Minh , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0974.759.393
36. 36 . Nhà thuốc An Thảo Phú Riềng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0982.824.582.
37. 37 . Nhà thuốc Ánh Dương Phú Riềng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0988.505.955.
38. 38 . Nhà thuốc Nguyễn Lệ Xuân Phú Riềng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0984.393.106.
39. 39 . Nhà thuốc Hằng Hương Chợ Bù Nho , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0986.500.699.
40. 40 . Nhà thuốc Tâm Đức Chợ Bù Nho , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0908.558.409.
41. 41 . Nhà thuốc Thu Hường Chợ Bù Nho , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0987.555.115.
42. 42 . Nhà thuốc 41 Lông Tân , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0972.707.808.
43. 43 . Nhà thuốc Hoàng Yến Minh Lập , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0974.414.774.
44. 44 . Nhà thuốc Hồng Hương Nha Bích , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0975.786.705.
45. 45 . Nhà thuốc Trà My Nha Bích , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0938.747.512.
46. 46 . Nhà thuốc Thu Thảo Minh Thành , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0919.818.788.
47. 47 . Nhà thuốc Minh Thành Minh Thành , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01666.299.353.
48. 48 . Nhà thuốc Phi Hồng Minh Thành , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0977.786.812.
49. 49 . Nhà thuốc Cẩm Tuyết Chơn Thành , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.503.379.
50. 50 . Nhà thuốc Bảo Hân Tân Thành , Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0918.056.506.
51. 51 . Nhà thuốc ĐL Thuốc Bắc Quản Sanh Đường Đường Số 3 , Chợ Đồng Xoài , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.881.138.
52. 52 . Nhà thuốc Lệ Mỹ Minh Hưng , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0972.702.101.
53. 53 . Nhà thuốc Ngân Soa Chợ Minh Hưng , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.971.198.
54. 54 . Nhà thuốc Yến Nhi Xã Đường 10 , Bù Đăng , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0964.085.785.
55. 55 . Nhà thuốc Nguyễn Thị Huệ Phú Văn , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0976.087.398.
56. 56 . Nhà thuốc Bích Ly Phú Văn , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0984.600.264.
57. 57 . Nhà thuốc NT Bắc Hạnh Lâm Đức Phú Riềng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.777.756.
58. 58 . Nhà thuốc Đăng Khoa Phú Riềng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01683.945.991.
59. 59 . Nhà thuốc Thái Hà Phú Riềng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0986.252.286.
60. 60 . Nhà thuốc Thanh Thảo TTTM Bù Nho , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0982.830.567.
61. 61 . Nhà thuốc Lan Anh Phước Tín , Phước Long , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01298.906.096.
62. 62 . Nhà thuốc Hồng Nhung Long Hưng , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 01688.981.322.
63. 63 . Nhà thuốc Liên Châu TTTM Bù Nho , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0947.876.748.
64. 64 . Nhà thuốc Hồng Vân Nha Bích , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0989.746.725.
65. 65 . Nhà thuốc Hiếu Nhung Chơn Thành , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0909.653.657.
66. 66 . Nhà thuốc Lê Nga Chơn Thành , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0979.770.385.
67. 67 . Nhà thuốc Ngọc Hương Thành Tâm , Chơn Thành , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0988.265.115.
68. 68 . Nhà thuốc Cô Tĩnh Long Bình , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 06513.731.029.
69. 69 . Nhà thuốc Ngọc Tại Long Bình , Bù Gia Mập , Bình Phước TX.Đồng Xoài 0968.953.926.
70. 1 , Quầy thuốc HUỲNH HÙNG 68 QL1A, HỘ PHÒNG , GIÁ RAI , BẠC LIÊU TX.Đồng Xoài 07813 670 288
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16