1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Cà Mau

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 01 . Nhà Thuốc Đức Tế Đường Chợ Rau Dừa , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803880505
2. 02 . Nhà Thuốc Phước Hải Đường Chợ Rau Dừa , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803880167
3. 03 . Quầy Thuốc Huỳnh Chiến Chợ Cái Nước , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803883556
4. 04 . Quầy Thuốc Chí Dũng Chợ Nhà Phấn , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803888532
5. 05 . Nhà Thuốc Hạnh Xuân Đường Chợ Cái Nước , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803883311
6. 06 . Quầy Thuốc Thu Hương Chợ Cái Nước , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803883475
7. 07 . Nhà Thuốc Hữu Phước Đường Chợ Cái Nước , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 7803883693
8. 08 . Quầy Thuốc Bảo Ngọc 1 Chợ Cái Nước , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 907361613
9. 09 . Quầy Thuốc Bào Ngọc 2 Chợ Cái Nước , Cái Nước , Cà Mau TP.Cà Mau 919678678
10. 10 . Nhà Thuốc Lâm Mỹ Châu Khóm 4 , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 907737469
11. 11 . Quầy Thuốc Phượng Hoàng Khóm 4 , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 1232156578
12. 12 . Quầy Thuốc Số 1 Khóm 4 , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 7803858206
13. 13 . Quầy Thuốc Hùng Vương Khóm 4 , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 7803858117
14. 14 . Quầy Thuốc Tú loan Chợ Đầm Dơi , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 1234678141
15. 15 . Nhà Thuốc Hồng Thái Chợ Đầm Dơi , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 979832832
16. 16 . Quầy Thuốc Số 5 Chợ Cái Keo , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 946842784
17. 17 . Quầy Thuốc Thanh Tú Chợ Chà Là , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau '0917436742
18. 18 . Quầy Thuốc Hoàng Thiện Chợ Chà Là , Đầm Dơi , Cà Mau TP.Cà Mau 947575633
19. 19 . Nhà Thuốc Đồng Xuân Đường Lạc Long Quân , Năm Căn , Cà Mau TP.Cà Mau 918111380
20. 20 . Quầy Thuốc Khỏe Và Đẹp Chợ Năm Căn , Năm Căn , Cà Mau TP.Cà Mau 948802999
21. 21 . Quầy Thuốc Quách Quân Chợ Phú Tân , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 7803835445
22. 22 . Quầy Thuốc Như Mai Chợ Phú Tân , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 7803651226
23. 23 . Quầy Thuốc Hồng Nghi Chợ Phú Tân , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 7803851402
24. 24 . Quầy Thuốc Nam Miền Chợ Phú Tân , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 918556887
25. 25 . Quầy Thuốc Văn Tiệp Chợ Phú Tân , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 918336772
26. 26 . Quầy Thuốc Hoàng Anh Chợ Cái Đôi Vàm , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 919118667
27. 27 . Quầy Thuốc Trúc Huỳnh Chợ Cái Đôi Vàm , Phú Tân , Cà Mau TP.Cà Mau 7803866112
28. 28 . Nhà Thuốc Thịnh Phát Lý Văn Lâm , Phường 1 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 919546777
29. 29 . Nhà Thuốc Vĩnh Thuận 10C Trưng Nhị , Phường 2 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803831228
30. 30 . Nhà Thuốc Minh Tinh Đường 20C Trưng Nhị , Phường 2 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803831287
31. 31 . Nhà Thuốc Đức An Đường 36 Đề Thám , Phường 2 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 918665455
32. 32 . Nhà Thuốc Hòa Hòa 81 Phạm Văn Ký , Phường 2 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803834122
33. 33 . Nhà Thuốc số 1 54 Lê Lợi , Phường 2 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803853015
34. 34 . Nhà Thuận Phát Đề Thám , Phường 2 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 919546777
35. 35 . Nhà Thuốc Việt Hùng Phan Đình Phùng , Phường 4 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803834236
36. 36 . Nhà Thuốc Liên Ngân 170 Trần Hưng Đạo , Phường 5 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803833988
37. 37 . Nhà Thuốc Nguyễn Dương 52 Nguyễn Du , Phường 5 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803552848
38. 38 . Nhà Thuốc Trọng Hiếu Lý Thường Kiệt , Phường 6 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 918554889
39. 39 . Nhà Thuốc Hồng Đào Lý Thường Kiệt , Phường 6 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 918234778
40. 40 . Nhà Thuốc Việt Hồng Lý Thường Kiệt , Phường 6 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 1227782341
41. 41 . Nhà Thuốc Hoàng Vy Lý Thường Kiệt , Phường 6 , Tp. Cà Mau TP.Cà Mau 7803846352
42. 42 . Trung Tâm YHCT Nguyễn Kỳ Nam 46 Phan Bội Châu , Phường 7 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 917665343
43. 43 . Nhà Thuốc Thế Nguyễn 125 Nguyễn Tất Thành , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803830247
44. 44 . Nhà Thuốc Quang Vinh Nguyễ Công Chứ , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803855414
45. 45 . Quầy Thuốc Số 3 Lê Hồng Phong , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803812546
46. 46 . Nhà Thuốc Ánh Hồng Lê Hồng Phong , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 917388457
47. 47 . Nhà Thuốc Thu Ngân Lê Hồng Phong , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 7803865723
48. 48 . Nhà Thuốc Mạnh Thy Lý Văn Lâm , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 918747333
49. 49 . Nhà Thuốc Thu Châu Lý Văn Lâm , Phường 8 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 918347246
50. 50 . Nhà Thuốc Nguyễn Trãi 50 Nguyễn Trãi , Phường 9 , TP. Cà Mau TP.Cà Mau 918692045
51. 51 . Nhà Thuốc Như Quỳnh Nguyễn Trãi , Phường 9 , Cà Mau 918760379
52. 52 . Nhà Thuốc Thành Nhuệ Nguyễn Trãi , Phường 9 , Cà Mau TP.Cà Mau 919156699
53. 53 . Nhà Thuốc Huỳnh Thy Nguyễn Trãi , Phường 9 , Cà Mau TP.Cà Mau 7803824356
54. 54 . Quầy Thuốc Hồng Phát Chợ Thới Bình , Thới Bình , Cà Mau TP.Cà Mau 7803826746
55. 55 . Quầy Thuốc Gia Phát Chợ Thới Bình , Thới Bình , Cà Mau TP.Cà Mau 906346799
56. 56 . Quầy Thuốc Vương Kim Thu Chợ Thới Bình , Thới Bình , Cà Mau TP.Cà Mau 918775766
57. 57 . Nhà Thuốc Nguyễn Văn Đấu Chợ Thới Bình , Thới Bình , Cà Mau TP.Cà Mau 7803812876
58. 58 . Quầy Thuốc Diễm Phượng Chợ Tân Bằng , Thới Bình , Cà Mau TP.Cà Mau 7803846779
59. 59 . Quầy Thuốc Số 9 Khóm 7 - TT Sông Đốc , Trần Văn Thời , Cà Mau TP.Cà Mau 947062201
60. 60 . Quầy Thuốc Số 2 Khóm 7 - TT Sông Đốc , Trần Văn Thời , Cà Mau TP.Cà Mau 7803891849
61. 63 . Quầy Thuốc Duy Lộc Chợ Trần Văn Thời , Trần Văn Thời , Cà Mau TP.Cà Mau 7803872910
62. 66 . Quầy Thuốc Văn Xía Chợ U Minh , U Minh , Cà Mau TP.Cà Mau 907664888
63. 67 . Quầy Thuốc Minh Tân Khóm 3 -TT U Minh , U Minh , Cà Mau TP.Cà Mau 7803863275
64. 68 . Quầy Thuốc Mỹ Đình Khánh Hội , U Minh , Cà Mau TP.Cà Mau 1228881882
65. 69 . Quầy Thuốc Lý Siễm Nhà Lồng Chợ U Minh , U Minh , Cà Mau TP.Cà Mau 7803863085
66. 70 . Quầy Thuốc Lâm Thanh Điền Khánh Hội , U Minh , Cà Mau TP.Cà Mau 7803865999
67. 71 . Quầy Thuốc Số 8 Đá Bạc , U Minh , Cà Mau TP.Cà Mau 7803816297
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16