1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Điện Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. QT Số 13 Chợ Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 0367.788.868
2. QT Hoàng Linh Thôn Đông Biên 1 - Xã Thanh An - Huyện Điện Biên TP Điện Biên 0342.249.725
3. QT Số 6 Thanh Tường - TP Điện Biên TP Điện Biên
4. QT Số 9 Búng Lao - Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 0
5. NT Hoàng Linh Bến xe Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo Huyện Tuần Giáo 0904.942.168
6. QT Số 25 Tổ 11 P. Nam Thanh - TP Điện Biên TP Điện Biên 0
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16