1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Hà Nam

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. QT Số 33 Tân Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0977.288.827
2. QT Cô Thúy Chợ Dầu - Tượng Lĩnh - Kim Bảng Phủ Lý 0384.392.525
3. QT Thu Thủy Chợ Chiều - Nhật Tân - Kim Bảng Phủ Lý 0948.777.383
4. QT Việt Anh Ngọc Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0973.976.212
5. QT Số 7 Thi Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0984.038.818
6. QT Hiệu Hiền Thi Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0335.706.288
7. QT Huy Dũng 208 Quang Trung - TT Quế - Kim Bảng Phủ Lý 0973.027.803
8. QT Toàn Hạnh Chợ Thi Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0982.785.887
9. QT Tuấn Hà Xóm 4 - Mã Não - Ngọc Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0974.284.867
10. QT Thu Hiên Xóm 10 - Thi Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0918.709.098
11. QT Số 1 Số 20 Quang Trung - TT Quế - Kim Bảng Phủ Lý 0902.110.329
12. QTTD Cô Ngư Tân Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 039.227.0351
13. QT Minh Anh Thi Sơn - Kim Bảng Phủ Lý 0946.030.268
14. NT Chinh Phương 133 Trường Chinh - Phủ Lý Phủ Lý 0904.907.606
15. QT Số 11 Mê Nội - Liêm Chính - Phủ Lý Phủ Lý 0913.054.789
16. NT Đỗ Phượng 378 Lý Thường Kiệt - Phủ Lý Phủ Lý 0988.277.033
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16