1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Phú Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. NT Nga Linh SN 20 - Chợ Nông Trang - Việt Trì TP.Việt Trì 335630716
2. NT Hồng Yến 472- Tổ 15 - Khu 1- Dữu Lâu- Việt Trì TP.Việt Trì 965714615
3. NT Quang Linh Thanh Đình - Việt Trì TP.Việt Trì 989019055
4. QT Cường Nhung Thanh Đình - Việt Trì TP.Việt Trì 334929353
5. QT An Nhiên Thanh Đinh - Việt Trì TP.Việt Trì 985218039
6. NT Hải Yến Minh Tân - Minh Nông - Việt Trì TP.Việt Trì 985993572
7. QT số 10 Chợ Lầu - Dữu Lâu - Việt trì TP.Việt Trì 989136789
8. QT Tâm An Khu 16 - Xã Bắc Sơn - Huyện Tam Nông TP.Việt Trì 395585561
9. Quầy thuốc Minh Ngọc Thanh Uyên - Tam Nông TP.Việt Trì 973717236
10. Quầy thuốc 102 169 đường Nam - Phong Châu - Phù Ninh TP.Việt Trì 382693451
11. Quầy thuốc Trường Ngân Khu 3 - Tu Vũ - Thanh Thủy TP.Việt Trì 977823776
12. QT số 21 Khu 3 - Ngọc Quang - Đoan Hùng TP.Việt Trì 979528606
13. QT Thúy Biên Đông Tiệm - Hồng Xuyên - Đoan Hùng TP.Việt Trì
14. QT Quang Linh Xóm Dẹ 1- Văn Miếu- Thanh Sơn TP.Việt Trì
15. QT số 37 Văn Miếu - Thanh Sơn TP.Việt Trì 983265478
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16