1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Tây Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 1 Nhà thuốc Trúc Phương Ấp Láng, Chà Là , Dương Minh Châu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663.773.743
2. 2 Nhà thuốc Hương Mơ Thuận Hòa,truông Mít , Dương Minh Châu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 979546.343
3. 3 Nhà thuốc Long Khánh 2 Suối Sâu.an Tịnh , Trảng Bàng , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0906.926.196
4. 4 . Nhà thuốc Long Khánh 1 An Khương, An Tịnh , Trảng Bàng , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0918.849.447
5. 5 . Nhà thuốc Thiên Phong Chợ Tân Châu,kp1,tt Tân Châu , Tân Châu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663.731.290
6. 6 . Nhà thuốc Ân Phong Đồng Tiến,tân Đông , Tân Châu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0937.526.988
7. 7 . Nhà thuốc Vạn An Hòa 29 Tôn Thất Tùng,tt Tân Biên , Tân Biên, Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663.874.521
8. 8 . Nhà thuốc Phước Thọ Đường 792 Đbp Hiệp Nghỉa ,hiệp Ninh , Tp Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663.626,.394
9. 9 . Nhà thuốc Ngọc Huệ 1121 Cmt8. Hiệp Lễ Hiệp Ninh , Tp Tây Ninh , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663.822.525
10. 10 . Nhà thuốc Trường Xuân Chợ Tân Châu,kp1,tt Tân Châu , Tân Châu, Tây Ninh 0663.875.432
11. 11 . Nhà thuốc Tòng Sơn B13/2 Kp1.tt Hòa Thành , Hòa Thành , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663,841.59
12. 12 . Nhà thuốc Cẩm Liên Đồng Tiến.tân Đông , Tân Châu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0167 999 937
13. 13 . Nhà thuốc Trang Ngọc Lịch Long Hòa,long Thuận , Bến Cầu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663.876.387
14. 14 . Nhà thuốc Vạn Hạnh Đường Kp2.tt Bến Cầu , Bến Cầu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0663,76.19.19
15. 15 . Nhà thuốc Việt Hà Thạnh An.tân Hiệp , Tân Châu , Tây Ninh TX.Tây Ninh 0938.038.679
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16