1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Thái Nguyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. 01 . Nhà thuốc Hiếu Chung Tổ 15 - TT Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 382 0275
2. 02 . Nhà thuốc Hưng Thùy Xóm Vải - Hóa Thượng - Đồng hỷ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0977 404 885
3. 03 . Nhà thuốc Liên Phương 4 An Thái - hòa Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0168 2726 496
4. 04 . Nhà thuốc Trang Linh Tổ 2 - Ao Voi - Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 01678 756 756
5. 05 . Nhà thuốc Thảo Nguyên Tiểu khu Thái An - TT Đu - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 6297 858
6. 06 . Nhà thuốc Thuận Hải Tổ 9 - TT Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0977 008 824
7. 07 . Nhà thuốc Sơn Hằng Tổ 22 - Quang Trung - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0974 286 968
8. 08 . Nhà thuốc Thanh Tùng 947 Dương Tự Minh - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0912 901 599
9. 09 . Nhà thuốc Vân Kiều 51 Lê Quý Đôn - Quang Trung - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0972 152 088
10. 10 . Nhà thuốc Phương Linh Tổ 14 - TT Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 097 326 9127
11. 11 . Nhà thuốc Thu Trang Xóm Sơn Tiến - Quyết Thắng - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0988 849 859
12. 12 . Nhà thuốc Phúc Mùi Phố Chợ Mới - TT Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0985 377 817
13. 13 . Nhà thuốc Hường Hợi TT Hồng Sơn - Đại từ - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0945 534 888
14. 14 . Nhà thuốc Tuệ Anh Tổ 22 - P Thịnh Đán - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0913 085 541
15. 15 . Nhà thuốc Thùy Hương Tổ 23 - Thịnh Đán - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0988 167 555
16. 16 . Quầy thuốc số 16 Tổ 4 P Tân Thịnh - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0988 849 859
17. 17 . Nhà thuốc Long Mai Xã Quyết Thắng - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0982 051 125
18. 18 . Nhà thuốc Đăng Khoa Chợ Chè - Phấn Mễ - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0962 212 291
19. 19 . Quầy thuốc số 15 Số 184 - Chợ Tân Long - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0972 521 982
20. 20 . Nhà thuốc Kim Oanh Bờ Đậu - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0978 695 521
21. 21 . Quầy thuốc số 14 Dương Tự Minh _ Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 02803 744 053
22. 22 . Nhà thuốc Trang Hân Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0978 334 709
23. 23 . Quầy thuốc số 21 Quán Triều - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0912 450 199
24. 24 . Nhà thuốc Tuấn Nấm Cổ Lững - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0979 051 331
25. 25 . Nhà thuốc Hà Linh Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0975 642 379
26. 26 . Nhà thuốc Thanh Hoa Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0974 039 568
27. 27 . Nhà thuốc Ngọc Hảo 343/1 Đường Bắc Cạn - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0915 169 533
28. 28 . Nhà thuốc Tú Vân 22 Phủ Liễn - Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 091 3085 662
29. 29 . Nhà thuốc Nhân Đường Số 2 Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0942 992 308
30. 01 . Nhà thuốc Thu Hoa Chợ Thái - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0976 245 840
31. 02 . Nhà thuốc Hà Tuyên Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0972 998 068
32. 03 . Nhà thuốc Hoàng Hiền P Trưng Vương - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0985 896 213
33. 04 . Nhà thuốc Lan Toàn Phú Bình - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0943 474287
34. 05 . Nhà thuốc Tuệ Lâm Phường Túc Duyên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0912 495 744
35. 06 . Nhà thuốc Hùng An Phổ Yên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0982 857 903
36. 07 . Nhà thuốc Sơn Anh Chợ Gia Sàng - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên không có
37. 08 . Nhà thuốc Lệ Yến Sông Công - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0973 473 331
38. 09 . Nhà thuốc 434 Số nhà 434 _ lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0904 012 662
39. 10 . Nhà thuốc Bảo Hà Xã Đông tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0919 914 838
40. 11 . Nhà thuốc Hiệp Thúy P Hương Sơn - Gang Thép - Thái Nguyên 0166 826 1266
41. 12 . Nhà thuốc Hương Tính Cổng chợ Võ Ngựa - Gang Thép - Thái Nguyên 0280 3832 631
42. 13 . Quầy thuốc số 2 Xã Điềm Thụy - Phú Bình- Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0977 869 132
43. 14 . Nhà thuốc Thi Vân P Hương Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 3867 299
44. 15 . Nhà thuốc BV Phổ Yên Phổ Yên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0982 748 492
45. 16 . Nhà thuốc Cúc Độ Xã tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0914 960 069
46. 17 . Nhà thuốc Thắng Hương Phổ Yên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0967 080 055
47. 18 . Quầy thuốc số 19 Cổng chợ Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0983 332 857
48. 19 . Nhà thuốc Thanh Khương Phổ yên _ Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0985 453 742
49. 20 . Nhà thuốc Thu Thịnh Sông Công - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 3860 487
50. 21 . Nhà thuốc Hương Thịnh Sông Công - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 01282 076 404
51. 22 . Nhà thuốc Hải Hoa Đối diện viện C - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên không có
52. 23 . Nhà thuốc Thúy Ngọc Sông Công - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0912 019 460
53. 24 . Nhà thuốc Lương Sơn TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 097 8984 080
54. 26 . Nhà thuốc Bích Vinh Đối diện BV Đa khoa TW - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 3855 701
55. 27 . Nhà thuốc Hương Mai Phường Trung Thành - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0912 002 523
56. 28 . Nhà thuốc Sơn Ka Tổ 10 - Phường Trung Thành - TPThái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 3832 089
57. 29 . Nhà thuốc Cẩm Phong Sơn Tổ 18 - P Trung Thành - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0915 015 312
58. 30 . Nhà thuốc Tuyên Thân P Túc Duyên - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0280 365 3388
59. 31 . Quầy thuốc số 4 P tân Lập - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0949 370 417
60. 32 . Nhà thuốc Á Âu Tổ 16 - P Thịnh Đán - Thái nguyên TP.Thái Nguyên 0986 662 673
61. 33 . Nhà thuốc Định Thùy P Tân Thịnh - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0978 436 745
62. 34 . Nhà thuốc Ngọc Diệp P Thịnh Đán - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0915 465 483
63. 35 . Quầy thuốc Phong Sáu P Túc Duyên - TP Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0982 996 997
64. 36 . Nhà thuốc Vân Hải II P Trưng Vương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0913 8333 60
65. 37 . Nhà thuốc Vân Hải I Thịnh Đán - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 02803 848 383
66. 38 . Nhà thuốc Gia Hân 502 Đường 3/2 - Tổ 8 - P Tích Lương - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0976 489 723
67. 39 . Nhà thuốc Trường Đĩnh Gia Sàng - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 01676 524 833
68. 40 . Nhà thuốc Trọng Đức Gia Sàng - Thái Nguyên TP.Thái Nguyên 0988 775 083
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16