1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Thanh Hoá

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. Nhà thuốc Thanh Tư (C. Thanh) Thi Trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc TP.Thanh Hóa 0373 500087
2. QT An Phúc 1 Tinh Anh, Thuần Lộc, Hậu Lộc TP.Thanh Hóa 396831999
3. QT An Phúc 3 Tinh Hoa, Thuần Lộc, Hậu Lộc TP.Thanh Hóa 365832999
4. Nhà thuốc A Thịnh Chợ Quảng Nham, Quảng Xương TP.Thanh Hóa 037 5558505
5. Nhà thuốc Khoa Lài (C. Lài) Quảng Phong, Quảng Xương TP.Thanh Hóa 0977 038878
6. Nhà thuốc Số 41 (C. Thủy) Cống Trúc, Quảng Xương TP.Thanh Hóa 037 6366886
7. Nhà thuốc C. Linh Quảng Giao, Quảng Xương TP.Thanh Hóa 036 167085
8. Nhà thuốc Thiện Xoan (c.Xoan) Chợ Soto, Quảng Lợi, Quảng Xương TP.Thanh Hóa 0974 77711
9. Nhà thuốc Trâm Tới (A.Tới) Hoằng Lộc, Hoằng Hóa TP.Thanh Hóa 0373 640026
10. Lê Thị Huệ Chợ Kho, Hải Ninh, Tĩnh Gia TP.Thanh Hóa 0974 777131
11. Nhà thuốc Cảnh Lệ (C. Lệ) Chợ Tân Dân, Tĩnh Gia TP.Thanh Hóa 0374 675154
12. QT Cảnh Nguyệt Hải Bình - Tĩnh Gia TP.Thanh Hóa 096 1150959
13. QT Minh Hằng Thị Trấn Tĩnh Gia TP.Thanh Hóa 977248231
14. QT Thanh Tùng Thị Trấn Tĩnh Gia TP.Thanh Hóa 984050095
15. QT Thanh Bồng Thị Trấn Tĩnh Gia TP.Thanh Hóa 388703732
16. Nhà thuốc Thoa Hán (C. Thoa) 425 Lê Thánh Tông, Thành phố Thanh Hóa TP.Thanh Hóa 0373 911052
17. Nhà thuốc Hải Hạnh (C. Hải) 195 -197 Nguyễn Trãi -thành Phố Thanh Hóa TP.Thanh Hóa 0373.853.582/ 098577
18. NT Thắng Phương 66 Thành khang, P Tào Xuyên, TPTH TP.Thanh Hóa 379773788
19. NT Hoàng Hà Lô 37 KCN Hoàng long, Hoằng Anh, TPTH TP.Thanh Hóa 389918348
20. NT Liên Dũng Thôn 3, Hoằng Lý, TPTH TP.Thanh Hóa 989489588
21. Nhà thuốc Thảo Nguyên (A. Tùng) Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn TP.Thanh Hóa 0373.756.668
22. Nhà thuốc Dũng Lý (C. Dũng) Thị Trấn Nga Sơn, Nga Sơn TP.Thanh Hóa 0373.872.791
23. Quầy thuốc Anh Tuấn Thị Trấn Nga Sơn, Nga Sơn TP.Thanh Hóa 983949370
24. QT Ngô Thị Lý Xóm 8, Nga Nhân, Nga Sơn TP.Thanh Hóa 705461608
25. Nhà thuốc Liên Lý (C. Liên) Basi, Ngọc Lặc TP.Thanh Hóa 0943.878.989
26. Nhà thuốc Hoa Phượng (C. Phượng) Thị Trấn Quán Lào, Yên Định TP.Thanh Hóa 0373.869.371
27. Nhà thuốc Chị Hằng (C. Hằng) Phố Kiểu , Yên Trường, Yên Định TP.Thanh Hóa 0904.606.244
28. Nhà thuốc Mai Thư (C. Hồng) Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định TP.Thanh Hóa 0373.240.111
29. Nhà thuốc Chú Hòa (C. Hòa) Thị Trấn Cẩm Thủy, Cẩm Thủy TP.Thanh Hóa 393558659
30. Nhà thuốc Hoàng Anh (C. Hoàng Anh) 90 Trần Phú, TX Bỉm Sơn TP.Thanh Hóa 0943.878.989/0378824
31. Nhà thuốc Hương Sen (C. Sen) Thiệu Phú, Thiệu Hóa TP.Thanh Hóa 0373.695.573
32. CN Dược Đông Sơn (quầy2)- (C. Hậu) Khu 06, Tt Rừng Thông, Đông Sơn TP.Thanh Hóa 091 2959000
33. Cô Tuyết (C. Tuyết) TT Sao Vàng - Thọ Xuân TP.Thanh Hóa 037 228 8968
34. Nhà thuốc Hiền Trí (C. Hiền) Khu 6 - TT Thọ Xuân - Thọ Xuân TP.Thanh Hóa 888833442
35. Quầy thuốc cô Liên CND 277 Lê Lợi, TT Thọ Xuân TP.Thanh Hóa 702030828
36. Quầy thuốc chị Hậu CND 277 Lê Lợi, TT Thọ Xuân TP.Thanh Hóa 824910005
37. Nhà thuốc Thảo Hà (C. Thảo) Chợ Yên Cát, Tt Yên Cát, Như Xuân TP.Thanh Hóa 0373 878130
38. Nhà thuốc Chị Liên (C. Liên) Tt Giắt - Triệu Sơn - Thanh Hóa TP.Thanh Hóa 0936 490439
39. Nhà thuốc Cô Đằng (C. Đằng) Tt Chuối -Nông Cống -thanh Hóa TP.Thanh Hóa 091 3839587
40. Nhà thuốc Học Lực (C. Lực) Trung Thành, Cầu Quan, Nông Cống TP.Thanh Hóa 037 3838150
41. Nhà thuốc Cô Lý (C. Lý) Tt Bến Sung - Như Thanh - Thanh Hóa TP.Thanh Hóa 0975 188729
42. Nhà thuốc Mai Cân (C. Mai Cân) Thị Trấn Hà Trung, Hà Trung TP.Thanh Hóa 0373.836.646
43. Quầy thuốc Hà Phương Số 4 Đ. Hoàng Hoa Thám, TK5 TT Hà Trung TP.Thanh Hóa 362631678
44. Quầy thuốc Long Tâm Cổng Chợ Lèn, TT Hà Trung TP.Thanh Hóa 943148236
45. QT Hương Tân Đường 217, TK4 TT hà trung TP.Thanh Hóa 976245334
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16