1900 63 64 16 (02473 044 999)
Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:

Trà Vinh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại
1. Hệu Quần 1 119 , Lê Lợi ,K1, P3, Trà Vinh Trà Vinh 949218998
2. Hệu Quần 2 số 3,Nam Kì Khởi Nghĩa,P3,Trà Vinh Trà Vinh 932222000
3. Đức Thành 107,Lý Thường Kiệt,K1,P3,Trà Vinh Trà Vinh 743852486
4. Nhà thuốc Vĩnh Minh 64,K1,TT Duyên Hải,Duyên Hải Trà Vinh 743832520
5. Nhà thuốc Minh Mẩn soos10,Xã Long Hữu,Duyên Hải,Trà Vinh Trà Vinh 743736737
6. Nhà thuốc Đại Lý Hồng Thủy Chợ Long Hữu,Duyên Hải,Trà Vinh Trà Vinh 987944611
7. Nhà thuốc Thái sơn Ký So3,Minh Thuận A,TT Cầu Ngang Trà Vinh 743825072
8. Nhà thuốc Đại Đồng 24 Đề Triệu,TT Cầu Ngang Trà Vinh 743825101
9. Nhà thuốc Bảo Thọ Đường số 4,Hùng Vương,K1,P4,Trà Vinh 743854186
10. Nhà thuốc Phước Tế Đường Chợ Càng Long,TT Càng Long Trà Vinh 743882158
11. Nhà thuốc Nhuận Hòa Đường 20 Trần Phú,K4,TT Cầu Kè,Cầu Kè Trà Vinh 743834347
12. Nhà thuốc Đức Tế Đường số 2 ,Nguyễn Hệu, Tiểu Cần, Trà Vinh Trà Vinh 743882379
13. Nhà thuốc Tồng Thọ 99,Lý Tường Kiệt,K1,P3,Trà Vinh Trà Vinh 743852351
14. Nhà thuốc Đại Lý Huỳnh Lê KHóm 6,Càng Long,Trà Vinh Trà Vinh 949312455
15. Nhà thuốc Nghĩa Phát Chà Và, Chợ Vĩnh Kim, Huyện Cần Ngang Trà Vinh 0918.135.688
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 1900 63 64 16 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 1900 63 64 16