1900 63 64 16 (02473 044 999)

Sử dụng Tiêu Ban Thủy thấy mẩn ngứa tăng thêm?

30/11/2018 | 16:01
Xin dược sỹ giải đáp giúp tôi, tôi có sử dụng siro Tiêu Ban Thủy để làm giảm mẩn ngứa, nhưng uống vào không giảm ngứa được chút nào, mà thấy mẩn ngứa tăng thêm, thậm chí nổi mẩn ngứa ở cả những vùng lúc trước không bị mẩn đỏ?