1900 63 64 16 (02473 044 999)

Di ứng, mề đay - Có nên dùng Clopheniramin thường xuyên?

30/11/2017 | 15:54
Clopheniramin là một trong những “cứu viện” khẩn cấp để cắt nhanh cơn ngứa dị ứng mề đay cho người bệnh. Tuy nhiên việc lạm dụng các loại thuốc chống dị ứng này có thể mang tới những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mà không hẳn người bệnh nào cũng rõ.